Informatie voor uw bezoek aan de kerstmarkt

Huidige regelgeving betreffende Corona

Beste bezoekers

Wij heten u van harte welkom op de Akense kerstmarkt! 

Om uw bezoek zo aangenaam mogelijk te maken, vindt u op deze pagina steeds de meest recente informatie over het Corona-reglement voor uw bezoek aan de kerstmarkt van Aken. 

Het spreekt vanzelf dat ter plaatse alle geldige beschermende maatregelen zullen worden genomen om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan alle voorschriften die voortvloeien uit de op dat ogenblik geldende versie van de Coronabeschermingsverordening. Mochten er wijzigingen in deze verordening worden aangebracht, dan zullen wij de regels dienovereenkomstig aanpassen. 

Zoals de zaken er nu voor staan, zijn de regels voor de Akense kerstmarkt als volgt: 

Op het hele terrein van de Akense kerstmarkt, ook in de buitenruimte, zijn maskers verplicht en geldt het 2G-reglement. 

Voor uw bezoek heeft u dus een officieel bewijs van 2G nodig (2G: hersteld, gevaccineerd). U bent verplicht een bewijs van uw inentingsstatus en een identiteitsbewijs met foto bij u te dragen en dit op verzoek te tonen aan de personen die bevoegd zijn tot het uitvoeren van controles. Er zullen steekproeven ter plaatse worden uitgevoerd.

Vrijgesteld van de 2G-verordening zijn: 

  • Personen voor wie het STIKO geen aanbeveling tot vaccinatie heeft gedaan, mits zij een bewijs van een negatieve test bij zich dragen (snelle antigeentest die niet ouder is dan 24 uur of PCR-test die niet ouder is dan 48 uur). Voor zwangere vrouwen wordt vaccinatie aanbevolen vanaf het tweede trimester. 
  • Personen met een medisch attest waaruit blijkt dat zij om gezondheidsredenen niet tegen Covid-19 kunnen worden ingeënt, mits zij ook beschikken over een bewijs van een negatieve test (snelle antigeentest die niet ouder is dan 24 uur of PCR-test die niet ouder is dan 48 uur).
  • Kinderen en adolescenten tot en met de leeftijd van 15 jaar.

Personen die zijn vrijgesteld van de 2G-regel moeten ook een identiteitsbewijs met foto bij zich hebben en dit op verzoek tonen aan personen die bevoegd zijn tot controle.

De algemene AHA regels zijn nog steeds geldig: Maskers zijn verplicht in afgesloten ruimten en overal waar de minimumafstand van 1,50 m niet kan worden aangehouden (wachtruimten, attracties, enz.). Ook de bekende hygiëneregels en de minimumafstand moeten op het hele terrein van de Akense kerstmarkt in acht worden genomen.

Eindelijk, een verzoek: Houdt u zich alstublieft te allen tijde aan de regels. Alleen als we op elkaar letten en elkaar met achting en respect behandelen, kunnen we allemaal genieten van een magische tijd op de kerstmarkt in Aken. Dank je wel.

Corona FAQ

Wij hebben de antwoorden op de meest gestelde vragen hieronder gebundeld:

Wat betekent de 2G regel?

Voor uw bezoek heeft u een officieel bewijs van 2G nodig (2G: hersteld, gevaccineerd). U bent verplicht een bewijs van uw inentingsstatus en een identiteitsbewijs met foto bij u te dragen en dit op verzoek te tonen aan de personen die bevoegd zijn tot het uitvoeren van controles. Er zullen steekproeven ter plaatse worden uitgevoerd.

Vrijgesteld van de 2G-verordening zijn: 

  • Personen voor wie het STIKO geen aanbeveling tot vaccinatie heeft gedaan, mits zij een bewijs van een negatieve test bij zich dragen (snelle antigeentest die niet ouder is dan 24 uur of PCR-test die niet ouder is dan 48 uur). Voor zwangere vrouwen wordt vaccinatie aanbevolen vanaf het tweede trimester. 
  • Personen met een medisch attest waaruit blijkt dat zij om gezondheidsredenen niet tegen Covid-19 kunnen worden ingeënt, mits zij ook beschikken over een bewijs van een negatieve test (snelle antigeentest die niet ouder is dan 24 uur of PCR-test die niet ouder is dan 48 uur).
  • Kinderen en adolescenten tot en met de leeftijd van 15 jaar.

Personen die zijn vrijgesteld van de 2G-regel moeten ook een identiteitsbewijs met foto bij zich hebben en dit op verzoek tonen aan personen die bevoegd zijn tot controle.

Is het dragen van een medisch masker verplicht tijdens een bezoek aan de kerstmarkt van Aken? 

Ja, het dragen van een medisch masker of een FFP-2 masker is verplicht op het gehele evenemententerrein van de Akense kerstmarkt. Bij het nuttigen van voedsel of dranken mag het masker voor de duur van de consumptie worden afgedaan, op voorwaarde dat u daarvoor aan een (sta)tafel of aan de rand van het pad gaat staan. Helaas is consumptie tijdens het wandelen/rennen niet toegestaan.    

Worden de 2G-regel en de naleving van de maskerplicht ter plaatse gecontroleerd?

Ja, er zullen steekproeven ter plaatse worden uitgevoerd. 

Ben ik verplicht een controleband te halen voor de 2G-test op de kerstmarkt in Aken?

Nee, u heeft alleen de controlebandjes nodig als u een van de horecagelegenheden wilt bezoeken. 

Waar worden de controlebanden voor het 2G-certificaat afgegeven?

De dagelijkse controlearmbandjes als bewijs van naleving van de 2G-regel zullen worden uitgedeeld bij de toegangscontroles tot de horecagelegenheden en, op verzoek, bij de informatiestand van de Akense kerstmarkt. Je hoeft het bewijs dus maar op één punt te laten zien om een passende controleband te krijgen. 

Welke infectiebestrijdingsmaatregelen moeten ter plaatse worden genomen?

Gelieve rekening te houden met en zich te houden aan de gekende infectiebeschermingsmaatregelen inzake handhygiëne, afstandsregels, hoest- en niesetiquette en de verplichting om op het hele evenemententerrein een min. medisch gezichtsmasker te dragen. Alle informatie en voorschriften zijn duidelijk zichtbaar op de borden op de Akense kerstmarkt.  

Zijn er sanitaire voorzieningen ter plaatse? 

Ja, sanitaire voorzieningen zijn beschikbaar. Om de minimale afstand van 1,5 meter tot andere personen te handhaven, kunnen de toiletvoorzieningen slechts beperkt worden betreden. Wij verzoeken u vriendelijk ook daar de geldende hygiënevoorschriften in acht te nemen, met inbegrip van de afstandsregel. 

Wanneer moet ik een bezoek aan de kerstmarkt vermijden? 

Als u symptomen van een infectie van de luchtwegen heeft, moet u een bezoek aan de kerstmarkt van Aken beslist vermijden. 

Uw vraag was niet opgenomen?! 

Stuur ons gerust een e-mail met uw vraag naar info@mac-aachen.de