Privacybeleid

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is zeer belangrijk voor MAC - Märkte und Aktionskreis City e.V.

Daarom willen wij u op deze plaats laten weten welke persoonsgegevens wij van u verzamelen wanneer u onze website bezoekt en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Om verlies of misbruik van de bij ons opgeslagen gegevens te voorkomen, nemen wij uitgebreide technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, die regelmatig worden herzien en aangepast aan de technologische vooruitgang.

Verantwoordelijke voor de verwerking overeenkomstig Art. 4, lid. 7 Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (GDPR):

MAC - Märkte und Aktionskreis City e.V.
Theaterstr. 65
52062 Aken
Tel.: 0241/93688949
Fax: 0241/29906
Mail: info@mac-aachen.de

MAC - Märkte und Aktionskreis City e. V. verzamelt en bewaart persoons- en gebruiksgerelateerde gegevens niet in de mate waarin dat technisch mogelijk is, maar alleen in de mate waarin dat absoluut noodzakelijk is. MAC - Märkte und Aktionskreis City e. V. behandelt persoonlijke gegevens, voor zover deze in individuele gevallen met toestemming van de gebruiker worden verzameld, volgens de strenge voorschriften van de geldende Duitse en Europese bepalingen inzake gegevensbescherming.

Gebruik van ons internetaanbod aachenweihnachtsmarkt.de/nl

U kunt onze website te allen tijde bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Wij verzamelen gegevens op basis van onze legitieme belangen in de zin van art. 6 lid. 1 S. 1 lit. f. DSGVO-gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten:

  • IP adres;
  • Naam van het opgehaalde bestand;
  • Datum en tijd van het ophalen;
  • Hoeveelheid overgedragen gegevens;
  • Bericht of het ophalen succesvol was.

Deze gegevensopslag vindt in beginsel plaats zonder verwijzing naar personen, d. w. z:

De gegevens worden anoniem verzameld en laten geen conclusies toe over uw identiteit. Een evaluatie van deze gegevens voor andere doeleinden, met name voor het opstellen van gebruikersprofielen, vindt in deze context niet plaats. Informatie uit logbestanden wordt om veiligheidsredenen maximaal 30 dagen bewaard en daarna gewist. Gegevens die verder moeten worden bewaard voor bewijsdoeleinden worden niet gewist totdat het betrokken incident definitief is opgehelderd.

Doeleinden van het verzamelen en verwerken van gegevens

Wanneer u onze diensten gebruikt, hebben wij uw gegevens nodig voor de uitvoering van het contract en andere bij wet bepaalde doeleinden. Wij gebruiken uw gegevens alleen met uw toestemming voor andere doeleinden. Het staat u vrij deze gegevens te verstrekken. Als u Medienhaus Aachen GmbH persoonlijke gegevens ter beschikking stelt, verwerken wij deze in overeenstemming met de bepalingen van de geldende Duitse en Europese voorschriften inzake gegevensbescherming.

Gegevens worden doorgegeven aan instanties in landen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) (zogenaamde derde landen) indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een bestelling/contract van of met u, indien dit wettelijk verplicht is (bijv. rapportageverplichtingen op grond van de belastingwetgeving) of indien u ons daarvoor toestemming heeft gegeven.

In dit verband kan de verwerking van uw gegevens in een derde land ook plaatsvinden in verband met de inschakeling van dienstverleners in het kader van een opgedragen verwerking.

Als bijvoorbeeld informatiemateriaal, nieuwsbrieven, brochures enz. worden besteld, hebben wij voor de verwerking uw naam en andere contactgegevens nodig. Het gebruik van uw bankgegevens is bijvoorbeeld noodzakelijk als u ons toestemming hebt gegeven voor een automatische incasso of het gebruik van het bedrag van uw maandelijkse factuur als u een abonnementsklant bent of wordt. Daarnaast gebruiken wij uw inventarisgegevens ook voor andere wettelijk toegestane doeleinden, zoals facturering. De termijnen voor het wissen van uw inventarisgegevens zijn gebaseerd op de wettelijke voorschriften. Dit betekent dat uw gegevens in eerste instantie door ons worden opgeslagen voor de duur van de bestelling. Vervolgens bewaren wij de gegevens nog 3 jaar om de noodzakelijke verwerkingen uit te voeren en om u op verzoek informatie te kunnen verstrekken.

Na deze postverwerkingsfase worden bepaalde gegevens van u met betrekking tot het beëindigde contract nog 10 jaar in geblokkeerde vorm bewaard vanwege wettelijke bewaarplichten, d. w. z. dat de toegang tot uw gegevens door onze medewerkers sterk wordt beperkt. Na afloop van deze termijn worden de gegevens betreffende de beëindigde overeenkomst onherroepelijk gewist.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor reclamedoeleinden of klantenadvies als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. In de regel kunt u ze te allen tijde herroepen. U wordt in de desbetreffende tekst van de toestemming apart geïnformeerd over de doeleinden en gevolgen van het intrekken of niet geven van toestemming. Als algemene regel geldt dat de intrekking van de toestemming alleen voor de toekomst geldt. Verwerkingen die vóór de herroeping plaatsvonden, worden hierdoor niet beïnvloed en blijven rechtmatig.

Uw gegevens worden alleen zonder uw toestemming gebruikt in de gevallen waarin de wet voorziet. In deze gevallen zullen wij u bij het verzamelen van uw gegevens (bijvoorbeeld in het kader van het sluiten van een overeenkomst) informeren over het soort en de omvang van het toegestane gegevensgebruik. Zo kunnen wij - met inachtneming van de gegevensbescherming - onze aanbiedingen nog beter op uw behoeften afstemmen. Wij danken u voor uw vertrouwen, want alleen zo kunnen wij u aantrekkelijke diensten aanbieden. Als u niet langer individueel productadvies of informatie over onze producten wenst te ontvangen, neem dan contact op met onze klantenservice.

Wanneer reclamemateriaal wordt weergegeven, worden geen persoonlijke gebruikersgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres verzameld. MAC - Märkte und Aktionskreis City e. V. slaat tijdelijk alleen anonieme gebruikersgegevens op (zoals besturingssysteem, browserversie, enz. ) of hoe de gebruiker op het toegezonden reclamemateriaal heeft gereageerd (kliks). De anonieme gebruikersgegevens worden alleen in geaggregeerde vorm gebruikt voor doelgroepgerichte reclame. MAC - Märkte und Aktionskreis City e.V. zorgt ervoor dat gebruiksgegevens of gebruiksprofielen niet in verband worden gebracht met persoonsgegevens en dat online gebruikersgegevensprofielen niet worden samengevoegd met eventuele offline adresgegevens.

In het geval van reclame door derden, waarbij Der MAC - Märkte und Aktionskreis City e.V. via de websites persoonsgegevens voor een klant verzamelt, worden de bepalingen inzake gegevensbescherming, het gebruik en het gebruiksdoel die hierop van toepassing zijn, opnieuw gemarkeerd en afzonderlijk weergegeven in de respectieve query. Ook hier gelden de strenge bepalingen van de Duitse regelgeving inzake gegevensbescherming.

MAC - Märkte und Aktionskreis City e.V. verplicht zich de verzamelde persoonsgegevens niet te gebruiken en alleen te verwerken en op te slaan voor doorgifte aan de klant. De gegevens worden uiterlijk 6 maanden na het verzamelen ervan verwijderd.

IAB TCF 2. 0 ("Transparantie- en toestemmingskader")

Wij nemen op deze website alleen partners en tool providers op die voldoen aan de regels van de IAB-TCFv2. 0. Het Transparantie- en toestemmingskader ("TCF") is een reeks regels voor online marketing van het Interactive Advertising Bureau Europe ("IAB Europe"), een branchevereniging voor online marketing (zie algemene informatie over IAB Europe hier: https://iabeurope.eu/about-us/). Momenteel wordt versie 2. 0 van het TCF gebruikt (zie algemene informatie over TCF2. 0 hier: https://iabeurope.eu/tcf-2-0/).

Het TCF2. 0 legt strikte regels vast die volgens IAB Europe de naleving van het DSGVO en de naleving van alle andere Europese vereisten inzake gegevensbescherming garanderen.

Cookies

Op onze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de internetgebruiker worden geplaatst om de verbinding tijdens het gebruik te controleren. De meeste van de door ons gebruikte cookies bevatten louter technische informatie en geen persoonsgegevens. Ze zijn alleen nodig voor de duur van het gebruik en worden automatisch weer verwijderd wanneer het gebruik eindigt (zogenaamde sessiecookies).

Een willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer, een zogenaamde sessie-ID, wordt opgeslagen in een sessiecookie. Bovendien bevat een cookie informatie over zijn herkomst en de bewaartermijn. Deze cookies kunnen geen andere gegevens opslaan. Sessiecookies worden gewist wanneer u klaar bent met het gebruik van ons onlineaanbod en de browser sluit.

Andere cookies blijven op uw computer staan en stellen ons in staat uw computer bij een volgend bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies). Deze cookies worden gebruikt om u te begroeten met uw gebruikersnaam en maken het onnodig dat u uw wachtwoord opnieuw invoert of formulieren met uw gegevens invult voor later gebruik. Bovendien vermindert het gebruik van cookies bijvoorbeeld de herhalingsfrequentie van reclamemedia ten gunste van de gebruiker en verhoogt zo de kwaliteit van de reclame.

Als gebruikers niet willen dat er cookies op hun computer worden opgeslagen, worden zij verzocht de desbetreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. De uitsluiting van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod. Meer informatie over cookies vindt u op http://www. allaboutcookies.org/ge/.

Andere tools gebruikt op aachenerweihnachtsmarkt.de/nl

Plug-ins voor sociale media

We gebruiken plug-ins voor sociale media op onze website. Wij gebruiken de zogenaamde twee-klik-oplossing. Dit betekent dat er bij een bezoek aan onze site in eerste instantie geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van de plug-ins. U herkent de aanbieder van de plug-in aan de markering op het vak boven de initialen of het logo. Via de button geven wij u de mogelijkheid om direct met de aanbieder van de plug-in te communiceren.

Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en het daardoor activeert, wordt de plug-in-aanbieder geïnformeerd dat u de betreffende website van ons online-aanbod hebt bezocht. Bovendien worden de bovengenoemde gegevens verzonden. In het geval van Facebook wordt het IP-adres volgens de provider in Duitsland onmiddellijk na verzameling geanonimiseerd.

Door de plug-in te activeren, worden uw persoonlijke gegevens daarom doorgegeven aan de betreffende plug-in-provider en daar opgeslagen (in het geval van Amerikaanse providers in de VS). Omdat de plug-inprovider met name gegevens verzamelt via cookies, raden wij u aan om alle cookies te verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser voordat u op het grijze vakje klikt.

We hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocedures, noch zijn we op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijnen. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de gegevens die zijn verzameld door de plug-inprovider.

De aanbieder van de plug-in slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde advertenties weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende plug-inprovider om dit recht uit te oefenen.

Met de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid om te communiceren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor u als gebruiker. De rechtsgrond voor de verwerking is uw toestemming in het kader van de tweekliksoplossing, artikel 6, lid 1, onder a), AVG.

De gegevens worden doorgegeven ongeacht of u een account bij de plug-in-aanbieder hebt en daar bent ingelogd. Als u bij de plug-in-aanbieder bent ingelogd, worden uw bij ons verzamelde gegevens direct toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-in-aanbieder. Als u op de geactiveerde knop drukt en b.v. B. de pagina koppelt, slaat de plug-inprovider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze openbaar met uw contacten.

We raden u aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat u de knop activeert, omdat u zo kunt voorkomen dat u wordt toegewezen aan uw profiel bij de plug-inprovider. Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van deze providers die hieronder worden meegedeeld.

Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten op dit gebied en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen.

Adressen van de respectievelijke plug-in-aanbieders en URL met hun gegevensbeschermingsverklaringen:

Youtube filmpjes

We hebben YouTube-video's geïntegreerd in ons online aanbod, die zijn opgeslagen op http://www.YouTube.com en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. [Deze zijn allemaal opgenomen in "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", d.w.z. H. dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verzonden als u de video's niet afspeelt. De gegevens genoemd in paragraaf 2 worden alleen verzonden wanneer u de video's afspeelt. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.]

Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden er nog meer gegevens verzonden. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen.

Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op YouTube, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerde vormgeving van zijn website.

Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij je contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

De rechtsgrond voor de verwerking is uw toestemming in het kader van de tweekliksoplossing, artikel 6, lid 1, onder a), AVG.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de Google Maps-kaartenservice via een API. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. De rechtsgrond voor de verwerking is uw toestemming in het kader van de tweekliksoplossing, artikel 6, lid 1, onder a), AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen / bewaartermijn / verwijdering

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang dit wettelijk is toegestaan. De opgeslagen persoonlijke gegevens worden verwijderd als de gebruiker zijn toestemming voor opslag intrekt of als kennis van deze gegevens niet langer nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn opgeslagen of als de opslag ervan om andere juridische redenen niet is toegestaan.

Op uw verzoek vertellen wij u graag welke gegevens wij van u hebben opgeslagen. Indien wij, ondanks onze inspanningen om te zorgen voor correcte en actuele gegevens, toch onjuiste gegevens hebben opgeslagen, zullen wij deze onverwijld corrigeren. U heeft altijd de mogelijkheid om de aan ons verstrekte persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Als u wilt dat de opgeslagen gegevens worden verwijderd, gebeurt dit ook onmiddellijk op uw verzoek. Als verwijdering om juridische redenen niet mogelijk is, worden in plaats daarvan de betreffende gegevens geblokkeerd. Houd er echter rekening mee dat als uw gegevens worden verwijderd, wij u de hier beschreven diensten niet meer kunnen aanbieden.

Informatie over uw recht van bezwaar Artikel 21 AVG

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van artikel 6 lid 1 lid 1 letter f AVG of artikel 6 lid 1 lid 1 letter e AVG als daar redenen voor zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Als u bezwaar maakt, zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken om direct reclame te maken. Indien u geen reclame wenst te ontvangen, heeft u te allen tijde het recht hiertegen bezwaar te maken. We zullen uw gegevens niet langer verwerken voor direct marketingdoeleinden als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor deze doeleinden.

Het bezwaar kan informeel worden ingediend en moet worden gericht aan:

MAC – Märkte und Aktionskreis City e.V.
Theaterstr. 65
52062 Aken
tel.: 0241/93688949
Fax: 0241/29906
E-mail: info@mac-aachen.de

Status 24.05.2023